Skip to main content

Hvad er en MAC-adresse? - Knowledgebase / Vejledninger - DKTV Kundecenter

Hvad er en MAC-adresse?

Authors list

For at du kan registrere dit udstyr, kræver det i nogle tilfælde at du er bekendt med dennes MAC-adresse.

En MAC-adresse er lidt ligesom et CPR-nummer, bare for udstyr der kan gå på nettet. Altså er der aldrig to der er ens. 

MAC-adressen består altid af 12 tegn (bogstaver og tal). Man bruger MAC-adressen til at identificere lige netop dén router, computer, iPad osv. det drejer sig om.

Sådan finder du MAC-adressen på din router

På en router vil man typisk kunne finde MAC -adressen ved at vende bunden i vejret på routeren.
Her vil man oftest blive mødt med et klistermærke der ser nogenlunde sådan ud:

I dette tilfælde er routerens MAC-adresse: "AA:BB:CC:11:22:33". I eksemplet her er MAC-adressen separeret med kolon. Det er dog ikke altid tilfældet - nogle gange er der ingen tegn mellem bogstaver og tal - andre gange vil der være bindestreger i stedet for.

Helpful Unhelpful

110 of 197 people found this page helpful

Share