Skip to main content

Firewall - Videnbase / Sikkerhedspakke - DKTV Kundecenter

Firewall

Authors list

F-secure indeholder en firewall, som opbevarer en masse data angående godkendte programmer.

 

Hvis der er et program der ikke er godkendt, kan man tilføje eller afvise programmet. En pop-up vil indikere hvis der mangler afgørelse omkring et givent program

 

Er F-Secure i tvivl omkring programmets intention, vil det spørge brugeren om at tillade eller blokkere programmet. 

Hjælpsom Unyttig information

40 af 98 personer fandt denne side nyttig

Del